Przejdź do treści
Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

Rekrutacja do klasy pierwszej

1. Zarządzenie Burmistrza Głogowa Małopolskiego
z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Głogów Małopolski

2. Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

3. KARTA ZAPISU DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

4. POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY I 

---------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do OP - ZS Budy Głogowskie

Karta zapisu do OP

Potwierdzenie zapisu dziecka  do OP

-----------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego 

Regulamin rekrutacji do PP - ZS Budy Głogowskie

Karta zapisu do PP

Potwierdzenie zapisu dziecka do PP

 

 

 

17628