Przejdź do treści
Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Przejdź do stopki

Rada Pedagogiczna

Treść

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Golema
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, psychopedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, edukacja i rewalidacja dzieci z autyzmem
 

GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Alberska Agnieszka – język polski, biblioteka szkolna
mgr Bajek Marcin – wychowanie fizyczne
mgr Baran Alicja – język niemiecki, edukacja dzieci z autyzmem, edukacja wczesnoszkolna, biblioteka szkolna, terapia pedagodiczna
mgr Bielenda - Lasota Anna – edukacja dzieci z autyzmem, j. polski, edukacja wczesnoszkolna
mgr Depa Barbara – przyroda, informatyka, technika, edukacja wczesnoszkolna
mgr Dziedzic Katarzyna – historia, wos, wychowanie fizyczne
mgr Kaniewska Iwona – edukacja wczesnoszkolna, pedogogika opiekuńczo-wychowawcza
mgr Kogut Krystyna – edukacja wczesnoszkolna
mgr Kogut Teresa – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, trapia pedagogiczna
Kotula Jakub – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kwolek Elżbieta – muzyka, plastyka
mgr Pustelak - Madej Izabela – sztuka, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika
mgr Rusin Anna – chemia, biologia, geografia, przyroda
mgr Rusin Marta – psychopedagogika społeczna, terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe
mgr Rzeźnik Katarzyna – język angielski
mgr Rzeźnik Lesław - fizyka, matematyka
Rzucidło Katarzyna – edukacja przedszkolna, surdopedagogika
mgr Saładiak Barbara – edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika
mgr Sandecka Paulina - j. angielski
mgr Sarama Agnieszka – matematyka, informatyka, technika, terapia pedagogiczna
mgr Tomaka Weronika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
mgr Wachek Małgorzata – język polski, historia, terapia pedagogiczna
mgr Węglarz Barbara – religia, przyroda, wdż, biblioteka szkolna
mgr Wilk Regina – geografia, matematyka, j. niemiecki, fizyka
ks. mgr Zimny Paweł – religia

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Tobiasz Justyna

Obowiązki pedagoga specjalnego
mgr Bielenda - Lasota Anna
mgr Pustelak - Madej Izabela
 

 

33739