Przejdź do treści
Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Przejdź do stopki

BohaterON – włącz historię!

BohaterON – włącz historię!

Treść

PAMIĘTAMY!

DOCENIAMY!

DZIĘKUJEMY!

    W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w latach ubiegłych, wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterOn w Twojej Szkole” o tematyce historycznej, mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.  

    W naszej szkole realizacja kampanii odbywała się na godzinach wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć patriotycznych w oparciu o przygotowane w ramach akcji scenariusze. 
Różnorodność tegorocznych materiałów pozwoliła wychowawcom na dotarcie do każdej grupy wiekowej. 
    Wyjątkowo bogata oferta edukacyjna bardzo spodobała się naszym uczniom. Z ogromnym zaciekawieniem uczniowie klasy I-III oglądali spektakl lalkarski „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Tematyka teatrzyku oparta jest na relacji dziadek - wnuczka. Fabuła w prosty sposób wyjaśniła dzieciom,  czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny oraz jak postępować w codziennym życiu, by móc siebie nazwać patriotą. 
    Z kolei uczniowie kl. IV-VI słuchali  słuchowiska „Mały roznosiciel nadziei”, które wprowadziło ich w powstańczy klimat, odpowiedziało na pytanie, jaką rolę w powstaniu pełnił tytułowy „roznosiciel nadziei”; pomogło uczniom zrozumieć, czym wówczas kierowała się młodzież i w jakich warunkach musiała się odnaleźć, by przetrwać. Nagranie porusza relacje międzyludzkie, solidarność i współpracę w czasie, gdy na szali stawiono własną rodzinę kontra miłość do Warszawy, do Polski. Słuchowisko z udziałem pięknych głosów i muzyki poruszyło i pozwoliło na chwilę przenieść się uczniom w czasie i zagłębić w historię małego listonosza. 
    Natomiast najstarsi uczniowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli odcinek programu znanego youtubera Arkadiusza Patera prowadzącego kanał „Co za historia”. Prezentowana tematyka poruszyła zagadnienia dotyczące Powstania Warszawskiego, z którymi mierzą się na lekcjach historii uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej.
    Dodatkowo, chętni uczniowie mogli na zajęciach lub w domu przygotować kartkę 
z życzeniami/podziękowaniami dla Powstańców.

Działania przeprowadzane w ramach akcji mają wzmacniać poczucie tożsamości narodowej zwłaszcza wśród młodego pokolenia; krzewić postawy patriotyczne, budować wrażliwość społeczną oraz  „budować most” między pokoleniami.
 
Akcja wpisuje się w realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły oraz  
w kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021r. 

Zapraszamy do zapoznania się z akcją:

https://bohateron.pl/

6725