Przejdź do treści
Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Przejdź do stopki

Stołówka szkolna

Treść

Wpłat za obiady należy dokonywać wyłącznie w formie przelewu bankowego.

Numer konta:

Bank Spółdzielczy Głogów Młp. - Zespół Szkół w Budach Głogowskich

43 9159 0000 2001 0001 4759 0007

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Informacja o wysokości wpłat za dany miesiąc znajduje się na tablicy ogłoszeń.

4667