Przejdź do treści
Zespół Szkół w Budach Głogowskich
Przejdź do stopki

Spotkanie z funkcjonariuszem policji

Spotkanie z funkcjonariuszem policji

Treść

     W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez szkołę, uczniowie kl. IV-VIII, 04 listopada br., uczestniczyli w prelekcji funkcjonariusza policji KMP w Rzeszowie - Referatu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii, dotyczącej odpowiedzialności uczniów. 
    Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży, zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych oraz konsekwencji, łamania regulaminów szkolnych i wchodzenia w konflikt z prawem.
    Przekazane informacje przybliżyły uczniom schemat postępowania Policji w przypadku osoby nieletniej, przejawiającej symptomy demoralizacji. Funkcjonariusz prowadzący spotkanie szczególną uwagę zwrócił także, na bezpieczne i rozważne korzystanie z Internetu oraz na procedury postępowania w przypadku posiadania i używania przez ucznia środków odurzających w tym e-papierosów. Szeroko omówił również pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego ściganego z urzędu i na wiosek pokrzywdzonego oraz przedstawił środki wychowawcze i poprawcze, jakimi dysponuje Policja i Sąd Rodzinny. 
    Ponadto prelegent uświadomił młodzieży, iż nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
    Spotkanie z funkcjonariuszem policji z pewnością przyczyni się do wzrostu świadomości uczniów na temat odpowiedzialności prawnej; niebezpieczeństw, na jakie narażeni są w wirtualnym świecie w tym szeroko rozumianej cyberprzemocy i związanych z nią konsekwencji dla wszystkich zaangażowanych (agresorów, ofiar i obserwatorów). 

4666